Könyv és meseillusztrálás a Galantusz Grafikával

Mesekönyv (felbontás) amit imádnak a gyermekek

A felnövekvő lurkónak tekintélyes igénye van arra, hogy mesekönyv és a grafikák olvasásával átlássa a szerény humán kapcsolatokat

Céglogó tervezés: A mesekönyv szemléltetése aszerint készülnek minálunk, hogy a szülő a kiválasztott históriákból azt a részt elküldi munkahelyünkre, amit szeretne a gyerekszobában látni illusztrációként. Arra is van lehetőség, hogy rengeteg meséből egy kis képes mesekönyvet készítsünk személyre szabva a sarj igényeinek megfelelően. A mesekönyv fejezeteiből ki lehet ragadni részleteket, amiket aztán rajzként, vagy faliképként a ifjonc viszontláthat. Ily módon a kedvenc fabulabeli mintaképét, vagy mesebeli helyét mindig láthatja.

A népmesék az egzisztenciális bajokat mindig lényegre törően és egyértelműen fogalmazzák meg. Így a ifjonc a mondanivaló lényegével szembesül, míg a bonyolultabb cselekmény csak összezavarná Őt. A mesekönyv minden állapotot leegyszerűsít. Alakjait precíz vonallal rajzolja meg, a részletek közül csak a legfontosabbakkal foglalkozik. Szereplőiben elenyésző az egyéni vonás, inkább típusokat képviselnek. Több modern mesetörténettel ellentétben, a mesekönyv sztorijaiban a rossz éppúgy jelen van, mint az erény. A Meséld mesekönyv honlapján látható még több javaslat. A jó és a rossz majdnem minden mesében alakot ölt valamelyik szereplőben, és megnyilvánul tetteiben, mint ameddig mindkettő jelen van az életben és minden emberben is. Ez a kettősség viszi azt az erkölcsi problémát, amelynek megoldásáért küzdeni kell.

Forrás: meseld.hu, 2019-01-19 22:12